ĐOLA NA PANEL DISKUSIJI "ULOGA MEDIJA U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE"

Djelatnici Udruge Đola sudjelovali su na panel diskusiji koju je organizirala Turistička zajednica Osječko-baranjske županije u okviru projekta Manjine kao mostovi među zajednicama (INTERREG HUHR /1901/3.1.2/0092) koja je održana na Filozofskom fakultetu Osijek dana 22. listopada 2021. godine.

Na panel diskusiji, na kojoj su govornici bili Kincses Márk (Grad Pečuh, odjel za turizam), Zoltán Győrffy (urednik časopisa Pécsi Borozó), Ivana Jurić (direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije) i Igor Mikulić (dugogodišnji novinar i urednik u lokalnim dnevnim novinama i viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori), govorilo se o manjinama kao mostovima između dvije države i utjecaju medija na razvoj turizma. Raspravljalo se i o ciljevima projekta, a to su jačanje komunikacijskih veza i povećanje protoka informacija u prekograničnom području uspostavljanjem neformalnih mreža suradnje između aktera javnog i civilnog društva. Navedeno mora biti realizirano uz potporu hrvatskih i mađarskih manjinskih skupina, a sve kako bi se aktivirala uloga medija i manjinskih udruga kao katalizatora komunikacije, što u perspektivi može i mora doprinijeti promicanju multikulturalne baštine prekogranične regije.

Rezultati projekta bit će razrađena i javno dostupna baza podataka o akterima CBC medija, kulture, turizma i civilnog društva, zatim smanjena razina jezičnih barijera, zajednički promovirano i organizirano promicanje kulturne CBC baštine te povećana vidljivost događaja na CBC području razmjenom informacija između medija i organizatora događaja s dvije strane granice. Zadnji navedeni, planirani projektni rezultat posebno je interesantan Udruzi Đola s obzirom da isto može doprinijeti povećanju masovnosti na javnim događanjima koje se provode u organizaciji Đole, ali i događanjima općenito koja se provode u Baranji.

NOVOSTI IZ PROJEKATA

O NAMA

Udruga za ruralni turizam Đola osnovana je 2012. godine, a do danas, malo po malo, stvorili smo lijepe rezultate i uspješne projekte, a brojni su projekti još pred nama. Gazimo u budućnost sitnim, ali hrabrim koracima, stvaramo zajednicu proaktivnih mladih ljudi koji žele da se njihov glas čuje, koji žele dati doprinos stvaranju vitalne i kohezivne zajednice svjesne razvojne snage svog identiteta.
Ako želiš biti dio naše priče i pomoći nam u stvaranju održivih, a ujedno kreativnih i veselih projekata - pridruži nam se!

UDRUGA
BROJI
11
ČLANOVA
24
VOLONTERA
6
ZAPOSLENIH OSOBA
NOVOSTIO NAMATARDA FESTIVALADVENTAKTIVNOSTI
IZBORNIK

ĐOLA NA PANEL DISKUSIJI "ULOGA MEDIJA U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE"

Djelatnici Udruge Đola sudjelovali su na panel diskusiji koju je organizirala Turistička zajednica Osječko-baranjske županije u okviru projekta Manjine kao mostovi među zajednicama (INTERREG HUHR /1901/3.1.2/0092) koja je održana na Filozofskom fakultetu Osijek dana 22. listopada 2021. godine.

Na panel diskusiji, na kojoj su govornici bili Kincses Márk (Grad Pečuh, odjel za turizam), Zoltán Győrffy (urednik časopisa Pécsi Borozó), Ivana Jurić (direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije) i Igor Mikulić (dugogodišnji novinar i urednik u lokalnim dnevnim novinama i viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori), govorilo se o manjinama kao mostovima između dvije države i utjecaju medija na razvoj turizma. Raspravljalo se i o ciljevima projekta, a to su jačanje komunikacijskih veza i povećanje protoka informacija u prekograničnom području uspostavljanjem neformalnih mreža suradnje između aktera javnog i civilnog društva. Navedeno mora biti realizirano uz potporu hrvatskih i mađarskih manjinskih skupina, a sve kako bi se aktivirala uloga medija i manjinskih udruga kao katalizatora komunikacije, što u perspektivi može i mora doprinijeti promicanju multikulturalne baštine prekogranične regije.

Rezultati projekta bit će razrađena i javno dostupna baza podataka o akterima CBC medija, kulture, turizma i civilnog društva, zatim smanjena razina jezičnih barijera, zajednički promovirano i organizirano promicanje kulturne CBC baštine te povećana vidljivost događaja na CBC području razmjenom informacija između medija i organizatora događaja s dvije strane granice. Zadnji navedeni, planirani projektni rezultat posebno je interesantan Udruzi Đola s obzirom da isto može doprinijeti povećanju masovnosti na javnim događanjima koje se provode u organizaciji Đole, ali i događanjima općenito koja se provode u Baranji.

This is some text inside of a div block.

NOVOSTI IZ PROJEKATA

O NAMA

Udruga za ruralni turizam Đola osnovana je 2012. godine, a do danas, malo po malo, stvorili smo lijepe rezultate i uspješne projekte, a brojni su projekti još pred nama. Gazimo u budućnost sitnim, ali hrabrim koracima, stvaramo zajednicu proaktivnih mladih ljudi koji žele da se njihov glas čuje, koji žele dati doprinos stvaranju vitalne i kohezivne zajednice svjesne razvojne snage svog identiteta.
Ako želiš biti dio naše priče i pomoći nam u stvaranju održivih, a ujedno kreativnih i veselih projekata - pridruži nam se!

UDRUGA
BROJI
11
ČLANOVA
24
VOLONTERA
6
ZAPOSLENIH OSOBA