NOVOSTIO NAMAMISTIČNA BARANJA
DOKUMENTI
IZBORNIK

Održano predavanje "Gospodarska djelatnost udruga"

Projektni tim projekta  „Razvoj Društvenog centra i organizacija civilnog društva u Dardi“ kojeg uz nositelja – Udrugu Đola i Općinu Darda čini još drugih pet udruga (Romski resursni centar, HKUD Darda, STK Darda, Udruga žena Općine Darda i Djeca dizajneri Darde) odlučio je ojačati svoje znanje u području gospodarskih djelatnosti u udrugama. Tim u svezi, dana 08. veljače2022. godine u uredu Udruge Đola održana je edukacija na temu „Gospodarska djelatnost u udrugama“ koju je vodila mr. sc. Miljenka Cutvarić, urednica savjetnica pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika.

Edukatorica je prisutne pobliže upoznala s najvažnijim odredbama Zakona o udrugama te o poreznim obvezama prilikom započinjanja rada gospodarske djelatnosti u udrugama. Naglasila je kako gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Dodatno je upozorila da se vodi računa ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima da se isti mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. Prisutne su zanimala pravila vezano uz izlaganje na sajmovima te su tom prigodom naučili kako je isto povezano sa Zakonom o trgovini. Naime, člankom 10. Zakona o trgovini propisano je da udruge mogu prodavati svoje proizvode na malo izvan prodavaonica i to: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl., putem kioska, prigodnom prodajom na sajmovima, izložbama i sl. te u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima.

Cutvarić je izričito naglasila kako djelatnost trgovine udruge mogu obavljati samo na način da prodaju vlastite proizvode na malo (proizvode vlastitih radionica, knjige vlastite naklade i sl.), ali ne mogu se baviti trgovinom na način da kupuju i prodaju proizvode u nepromijenjenom stanju (tj. trgovačku robu).

Nadalje prisutni su imali dosta pitanja vezano uz mogućnosti obavljanja ugostiteljske, pa s njom povezane turističke djelatnosti u udrugama. Saznali su kako temeljem članka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti samo lovačke i ribičke udruge, u svojim klupskim prostorijama i prostorima, za svoje članove i druge registrirane lovce, odnosno ribolovce te amaterske sportske udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i prostorima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Pri tome je edukatorica naglasila kako se ugostiteljska djelatnost u tim udrugama može obavljati samo za potrebe svojih članova te uz preduvjet da je ta djelatnost utvrđena statutom organizacije. Nadalje vezno uz turističku djelatnost Cutvarić je pojasnila da se prema članku 62. Zakonao pružanju usluga u turizmu mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih statutom ili drugim općim aktom o osnivanju pružati usluge organizacije putovanja (paket-aranžman i izlet) isključivo za članove udruga, s tim da paket-aranžman može trajati do maksimalno dva dana (uključujući jedno noćenje). Nastavno na navedeno pojasnila je i da se takva putovanja mogu organizirati do maksimalno tri puta godišnje bez svrhe stjecanja dobiti.

Ono što je također bilo interesantno sudionicima su informacije vezano uz mogućnosti prodaje karata/ulaznica za vlastite programe, mogućnosti i obveze vezano uz naplatu kotizacija za sudjelovanje te informacija o obvezi fiskaliziranja računa u slučajevima kada je udruga obveznik poreza na dobit.

Edukacija je obuhvatila i poglavlja vezana uz pravila kada je udruga obveznik poreza na dobit te kada je u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Nadalje dosta je bilo i upita načina knjigovodstvenog i računovodstvenog tretiranja sponzorstva i donacija, a vezano uz to sudionici su upoznati s informacijom kako donacija  nije, a sponzorstvo jeste oporeziva isporuka. Osim toga naglasila je da su oporezive isporuke najam prostora, izdavačka djelatnost, organizacija raznih tečajeva i edukacijate ugostiteljske usluge zatvorenog tipa.

Vezano uz obvezu izdavanja računa edukatorica je pojasnila kako udruga kao porezni obveznik (i u slučaju kada je „mali porezni obveznik”) za svaku isporuku dobara/usluga mora izdati račun te da računi krajnjim potrošačima moraju biti u skladu s člankom 63. Općeg poreznog zakona. Dodala je kako udruga koja nije obveznik PDV-a ne smije izdati račun s posebno iskazanim porezom, već samo iznos naknade, a na računu treba naznačiti: „oslobođeno PDV-a temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u”. Nadalje dosta je pitanja bilo i vezano uz autorske naknade te naknade temeljem ugovora o djelu, a vezano uz to sudionici su saznali da ako se isplaćuje naknada po osnovu autorskog ugovora ili drugi dohodak nerezidentu, da obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa ovisi o primjeni ugovora o socijalnom osiguranju odnosno ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Na kraju edukacije Cutvarić je kratko podsjetila prisutne o obvezama i mogućnostima isplate volonterskih naknada.

Tijekom cijele radionice sudionici su imali mogućnost otvorenog postavljanja pitanja tako da su svi imali priliku dobiti konkretnu informaciju i rješenje nedoumica s kojima su se susreli u radu i poslovanju svojih udruga.

NOVOSTI IZ PROJEKATA

O NAMA

Udruga za ruralni turizam Đola osnovana je 2012. godine, a do danas, malo po malo, stvorili smo lijepe rezultate i uspješne projekte, a brojni su projekti još pred nama. Gazimo u budućnost sitnim, ali hrabrim koracima, stvaramo zajednicu proaktivnih mladih ljudi koji žele da se njihov glas čuje, koji žele dati doprinos stvaranju vitalne i kohezivne zajednice svjesne razvojne snage svog identiteta.
Ako želiš biti dio naše priče i pomoći nam u stvaranju održivih, a ujedno kreativnih i veselih projekata - pridruži nam se!

UDRUGA
BROJI
11
ČLANOVA
24
VOLONTERA
4
ZAPOSLENE OSOBE
NOVOSTIO NAMAMISTIČNA BARANJA
DOKUMENTI
IZBORNIK

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

NOVOSTI IZ PROJEKATA

No items found.

O NAMA

Udruga za ruralni turizam Đola osnovana je 2012. godine, a do danas, malo po malo, stvorili smo lijepe rezultate i uspješne projekte, a brojni su projekti još pred nama. Gazimo u budućnost sitnim, ali hrabrim koracima, stvaramo zajednicu proaktivnih mladih ljudi koji žele da se njihov glas čuje, koji žele dati doprinos stvaranju vitalne i kohezivne zajednice svjesne razvojne snage svog identiteta.
Ako želiš biti dio naše priče i pomoći nam u stvaranju održivih, a ujedno kreativnih i veselih projekata - pridruži nam se!

UDRUGA
BROJI
11
ČLANOVA
24
VOLONTERA
4
ZAPOSLENE OSOBE